scroll top

HAKKIMIZDA

Buluş

Buluş, Parkinson hastalığında görülen titreme, yavaşlama, hareket katılığı gibi semptomları cerrahi girişim olmaksızın ilaç seviyesinde azaltabilen giyilebilir bir elektro-stimülatördür. Cihaz, buluşçusu Doç. Dr. Yusuf Özgür Çakmak'ın Koç Üniversitesi'ndeki çalışmaları ile başlamış ve İnventram'ın desteği ve proje ekibinin azimli çalışması ile bugüne gelmiştir. 

Günümüzde Parkinson hastaları çok sayıda ilaç kullanarak semptomlarını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Ancak ilaçların hem psikolojik hem de fizyolojik bir çok yan etkisi, örneğin istemsiz hareketler veya kişilik bozukluğu gibi, bulunmaktadır. Daha ileri seviyede olan hastalar beyin pili olarak bilinen Deep Brain Stimulation adlı cerrahi uygulamayı tercih edebilirler. Bu uygulama beynin ilgili bölümüne bir elektrot yerleştirilmesini ve gerekli enerjiyi sağlamak üzere ayrıca hastanın göğsüne bir de pil konulmasını gerektirir. Bu sebeple oldukça riskli ve de maliyetli bir yöntemdir.

Buluş, hem ilaçların yerine geçebilecek hem de Deep Brain Stimulation uygulamasına alternatif olabilecektir. Cihazın giyilebilir ve kolay kullanılır olması hastanın konforunu yükseltmektedir. Bu cihaz ile esas hedef Parkinson hastalarının hayat kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır.

 

Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı insanlarda görülme sebebi orta beyinde yer alan dopaminerjik nöronların ölmesi kaynaklıdır. Ancak bu nöronların hangi sebeplerden öldükleri henüz bulunamamıştır. 

Hastalık Alzheimer'dan sonra dünyada en çok görülen ikinci sinir sistemi bozukluğu hastalığıdır. Genel olarak görülme yaşı 50 olarak bilinse de daha erken yaşlarda da görülebilmektedir. 

Hastalığın genel belirtileri uzuvlarda titremeler, katılık, yavaş hareket, duruş bozuklukları olup hastalık ilerledikçe belirtiler kötüleşir. İleri safhalarda kişi yürüme, konuşma zorluğu yaşayabilir ve günlük basit ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak duruma gelebilir.

Kademeli olarak ilerleyen bu hastalığın tedavisi yoktur ancak çeşitli ilaçlar yardımı ile veya cerrahi operasyon ile beyne takılan bir cihaz sayesinde hastalık semptomları hafifletilmektedir.

Takım

Doç. Dr. Yusuf Özgür Çakmak

Buluşçu ve Ar&Ge Direktörü

Prof. Dr. Hakan Ürey

Buluşçu ve Teknoloji Danışmanı

Yalın Geçer

İş Geliştirme Direktörü

Dr. Burak Özsoy

Operasyonlar Müdürü

Patentler

Buluş ile ilgili tüm fikri mülkiyet hakları şu an İnventram'a ait olup kurulacak şirkete devir edilecektir.  

İnventram altında 2 patent portföyü bulunmakta olup ilk portföy patent başvuruları Amerika, Avrupa (13 ülke), Japonya ve Rusya'da tescil edilmiştir. Kanada, Çin, Kore ve İsrail'de patent süreci devam etmektedir.

İkinci portföy için de PCT süreci olumlu tamamlanmış olup ülke girişi devam etmektedir.