scroll top

KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Buluş Özellikleri

Cihazın geliştirme süreci devam etmekte olup yeni özellikler eklenmeye devam edilmektedir. Bunun dışında henüz gerekli sertifikasyonlara sahip olmadığı için şu an satışı mümkün değildir. Yaklaşık 2 sene içerisinde hastaların kullanımına sunulması hedeflenmiştir.   

Buluş ile ilgili;

  • İlgili yere düşük akım uygulayan bir elektro-stimülatördür.
  • Patent ile korunmaktadır.
  • Non-invazif yapıdadır.
  • Kulağa kolayca takılıp çıkarılabilir.
  • Etkilidir, kısa dönem etkisi kanıtlanmıştır.
  • Herhangi bir yan etkisine rastlanmamıştır. 
  • Hasta tek tuşa basarak rahatça kullanabilir.
  • Çok hafif ve pilli olması sayesinde gün boyunca mobil olarak kullanılabilir.
  • Doktor mobil uygulama ile bluetooth üzerinden kolayca hasta değerlerini belirleyebilir.

Yayınlar

Haziran 2017'de Kısa Etki Klinik Çalışmasının sonuçları bir makale olarak Frontiers in Human Neuroscience adlı bu alanda çok yüksek etki değerine sahip dergide yayınlandı.

Makalenin başlığı "Rapid Alleviation of Parkinson’s Disease Symptoms via Electrostimulation of Intrinsic Auricular Muscle Zones"'olup detaylarına  buradan ulaşabilirsiniz.

 

Uluslararası Çok Merkezli Klinik Çalışmalar

Bu çalışmada Amerika ve Avrupa'daki merkezlerde 150'nin üzerinde hastada 6 ay boyunca buluşun etkileri ölçülecektir. Bu çalışma aynı zamanda  sertifikasyon süreci için de çok önem arz etmektedir. 2019 yılı içinde bu çalışmaya başlanılması hedeflenmiştir. 

Uzun Süreli Etki Klinik Çalışması

Buluşun uzun süre kullanımının semptomlar üzerindeki etkisinin anlaşılması için Koç Üniversitesi'nde 14 hastanın katılımı ile klinik çalışma tamamlanmış olup çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yakında sonuçları makale olarak yayınlanacaktır. 

Fonksiyonel MRI Çalışması

Buluşun beyin üzerinde hangi merkezleri uyardığının anlaşılması için Koç Üniversitesi hastanesinde 12 hasta ile klinik çalışma yürütülmüştür. Çalışmada hastaların stimülayson öncesi ve sonrası fMRI görüntüleri alınıp değişimler gözlenmiştir. Çalışma sonuçları ile ilgili analiz çalışması yürütülmektedir.   

Kısa Süreli Etki Klinik Çalışması

İ.Ü. Cerahhpaşa Hastanesi ile Koç Üniversitesi Hastanesinde eş zamanlı yürütülen ve 24 hastanın katılımı ile gerçekleşen klinik çalışmada buluşun hastalar üzerindeki kısa süreli kullanımının etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada hastalara 20dk.stimülasyon verilmiş ve hastaların semptomları 50dk. boyunca izlendikten sonra uzman profesörler tarafından UPDRS skoru ile ölçümlenmiştir. Buna ilaveten hareket kaydı alan sensörler ile hastanın uzuvlarındaki hareket değişimleri matematiksel modeller ile de takip edilmiştir. 

Biyoistatistik analizler sonucunda buluşun hasta semptomlarını kısa süreli kullanımda UPDRS skorunu 5.7 puan yani l-dopa bazlı ilaçlar seviyesinde düşürdüğü kanıtlanmıştır. Ayrıca buluşun kullanımında ilaçlarda görülen yan etkiler de görülmemiştir. Bu çalışmanın sonuçları Frontiers in Human Neuroscience adlı dergide yayınlanmış olup detaylarına Yayınlar kısmından ulaşabilirsiniz.